De trein wordt niet de ruggengraat van de mobiliteit, maar blijft de achilleshiel van de overheid

Persbericht - 12/10/2022

Het Gemeenschappelijk Vakbondsfront van spoorwegpersoneel heeft de voorstellen geanalyseerd en is teleurgesteld over de realiteit van de voorgestelde maatregelen.

Het vroeg daarom om een spoedvergadering, enerzijds, met de CEO's van Infrabel en de NMBS en anderzijds met minister Gilkinet, om de bezorgdheid te uiten over de reële draagwijdte van de beslissingen, zowel voor het spoorwegpersoneel als voor de kwaliteit van de openbare dienst.

Het resultaat van deze bijeenkomsten zal bepalend zijn voor het vervolg van het actieplan dat volgt op de stakingsactie van 5 oktober.

De teerling is geworpen, reizigers en spoorwegpersoneel verwachtten forse maatregelen in lijn met de ambities van de overheid (spoorvisie 2040), om uiteindelijk de doelstellingen te halen voor de komende 10 jaar ten gunste van opdrachten van openbare dienst, maar ook om vandaag een kwaliteitsvolle dienstverlening te garanderen.

Deze maatregelen moesten het spoorwegpersoneel betrekken, dat de essentiële schakel vormt bij de tenuitvoerlegging van deze ambities, door adequate middelen te integreren voor het herstel van fatsoenlijke arbeidsomstandigheden, waardoor aanwerving en welzijn op het werk mogelijk worden, evenals de koopkracht van alle spoorwegarbeiders.

De trein van de ambities van de regering en minister Gilkinet zal aan het perron blijven staan, geblokkeerd blijven in de wissels van het begrotingsconclaaf. De spoorwegarbeiders en de treinreizigers zullen hiervan het slachtoffer zijn.
De budgettaire maatregelen waartoe de regering heeft besloten, geven geen enkel vooruitzicht op de duurzaamheid van de openbare dienst in het kader van de liberalisering van het binnenlandse reizigersverkeer, gepland op 01/01/2023.

De financiële middelen zijn immers veel lager dan de werkelijke behoeften, vastgelegd door de minister en de spoorwegbedrijven (4 miljard euro). Ze bestrijken slechts een periode van twee jaar, laten geen groei van het vervoersaanbod toe, dragen niet bij tot de verbetering van de kwaliteit van de openbare dienst en laten geen verbetering van de arbeidsomstandigheden van spoorwegpersoneel toe.

De overheid heeft de trein gemist, de treinreizigers en het spoorwegpersoneel zullen het waarderen!

Philippe DELHALLE
Voorzitter VSOA-Spoor

Onze website maakt gebruik van cookies. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.  Door verder te surfen, stem je in met het gebruik hiervan.

Meer infoSluiten