Werkgroep SID

(10/05/19) - Samenvatting van de laatste voorstellen i.v.m. “de wachtdiensten” van de directie die voorgelegd zijn aan de syndicale vertegenwoordigers ter bespreking tijdens de paritaire werkgroep van 8 mei 2019.

1) De SIR premie is vastgelegd op € 200 en niet onderhevig aan indexering ( of €341,38/brut) per week van wachtdienst i.p.v. de huidige € 281,64 brut op maandelijkse basis.

2) Ingeval dat een SIR dienst bestaat uit 5 agenten, zal de agent die geen enkele dag presteerde ook geen wachtdienstpremie SIR ontvangen. De directie is er zich maar al te goed van bewust dat in tegenstelling met de huidige situatie, de agent (die geen wachtdienst presteerde tijdens de maand) een aanzienlijk loonverlies zal hebben.

DAARMEE, geeft de directie haar akkoord om de totaliteit van de premie uit te betalen (zelfs als de agent geen enkele dag wachtdienst gepresteerd heeft tijdens de maand), op voorwaarde dat de agent reeds in de SIR is opgenomen sinds 01/03/2019 en ook in de SIR blijft. Op deze manier zal niemand loonverlies hebben.

3) In tegenstelling tot eerdere voorstellen van H-HR, blijven de noodtoelagen dezelfde en behouden.

4) Het idee om binnen het uur aanwezig te zijn bij een storing is opgeborgen.
 
5) De duur van de trajecten van en naar een interventie zullen mee in rekening worden genomen. Het komt erop neer dat de interventietijd begint te lopen bij het opstarten van de motor van het dienstvoertuig tot het weer afleggen van de motor bij aankomst aan de privéwoning.

6) De totaliteit van de interventie zal op deze manier gecompenseerd worden zowel in tijd als financieel.
 
7) Voor een interventie waarbij de totale duur minder dan 4 uur bedraagt, blijft de noodtoelage 4x het tarief + een vermeerdering van €18,62 aan 100%
 
Voor een interventie waarbij de totale duur meer dan 4 uur bedraagt, zal de noodtoelage van de interventie (ta) x het tarief + een vermeerdering van €18,62 aan 100%.

Voorbeeld : een interventie van 6, berekenen we als 6 X het tarief + €18,62 x de liquidatie coëfficiënt.

8) Voor de tussenkomst door een agent (als tweede man) die GEEN wachtdienst heeft blijven de huidige bepalingen hetzelfde.
 
9) In het uitzonderlijke geval dat een agent nog niet terugkeerde van zijn eerste interventie en reeds een tweede interventie oproep heeft, zijn er 2 mogelijke berekeningen;
 

a) Als de totale tijd van interventie (heen traject + de depannage tijd + traject om naar volgende interventie te gaan + terug traject) minder dan 4uur is, zal de agent geen aanspraak kunnen maken op een 2de noodtoelage. Het bedrage van de noodtoelage zal dus 4 X het tarief + vermeerdering van €18,62 aan 100%
 
b) Als de totale interventietijd (heen traject + de depannage tijd + traject om naar volgende interventie te gaan + terug traject) meer dan 4uur is, zal het bedrag van de noodtoelage aangepast worden aan (Ta X het tarief) + de vermeerdering van €18,62 aan 100%


Als Ta = 5u > zal de noodtoelage 5X het tarief + de vermeerdering van €18,62 aan 100%
 
Als Ta = 6u > 6u zal de noodtoelage 6X het tarief + de vermeerdering van €18,62 aan 100%

10) In het geval dat de interventie plaatsheeft zonder de woning te moeten verlaten zal de interventie toelage 2 X het week tarief in de week en 3 X het weekend tarief tijdens het weekend.

Onze website maakt gebruik van cookies. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.  Door verder te surfen, stem je in met het gebruik hiervan.

Meer infoSluiten